RODO


Inspektor Ochrony Danych:
Waldemar Janik, email do kontaktu: iod@ddsw.slawkow.pl, tel. 504 650 675

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Sławkowie informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Sławkowie, ul. Kościelna 11, 41-260 Sławków.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Dziennego Domu „Senior-Wigor”, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, Art. 6 ust. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Statutowym celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia Seniorom oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym poprzez:

 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej,
 • opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej,
 • organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Seniorów poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień,
 • stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w Uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,
 • mobilizację środowiska lokalnego do współdziałania na rzecz Seniorów, a także działań podejmowanych przez Seniorów na rzecz środowiska lokalnego, w znacznym stopniu przyczyniając się do integracji społeczności lokalnej i wolontariatu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów, w tym zgodnym z przepisami prawa.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, lub dobrowolne w razie wyrażenia zgody.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ddsw.slawkow.pl

 

Informacja wytworzona przez:
Paweł Szreter , w dniu:  26‑05‑2018 22:24:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl tel.:508189185
, w dniu:  26‑05‑2018 22:24:21
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2020 19:47:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive